DIRIGENT

Hans Berkers dirigent2

Als dirigent ben ik sinds begin 2009 actief bij de jeugd van fanfare St. Nicasius in Heeze, een club die zichzelf de "Nicasiusbende" noemt. Ook ben ik de 2e dirigent van het groot orkest van deze vereniging (en gedurende 2011 "interim" 1e dirigent).

Mijn eerste stappen op het gebied van dirigeren en leiding geven heb ik gezet bij blaasorkest Double Dutch, ('n onderdeel van fanfare St. Nicasius) als hun muzikaal leider.

De toenmalige dirigent van fanfare St. Nicasius heeft mij dirigeer lessen gegeven en mijn theoretische kennis heb ik vergaard door aan de "Schumann Akademie" te Zwolle 'n opleiding te volgen die de complete theorie van 'n conservatorium opleiding omvat.

Login - Leerlingen

Klik hier voor: Leveringsvoorwaarden; Privacy Statement; Disclaimer.
Op verzoek worden deze als *.pdf bestand gemaild, stuur daarvoor een email .